ค่าเฟอร์ริตินสูงเกินไป

เฟอร์ริตินจะสูงขึ้นเมื่อใด โดยทั่วไป มีคนพูดถึงเฟอร์ริตินที่เพิ่มขึ้นหากค่าเฟอร์ริตินสูงกว่าค่าปกติสำหรับเพศและอายุที่เกี่ยวข้อง ขีดจำกัดมักจะค่อนข้างสูงในวัยเด็กมากกว่าในวัยผู้ใหญ่ และผู้ชายมีขีดจำกัดเฟอร์ริตินที่สูงกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญ ค่าจำกัด: ทารกและทารกแรกเกิดภายในช่วงแรก … ค่าเฟอร์ริตินสูงเกินไป

การวินิจฉัย | ค่าเฟอร์ริตินสูงเกินไป

การวินิจฉัย ขั้นตอนแรกของการวินิจฉัยรวมถึงการรำลึกถึงซึ่งแพทย์สามารถขออาการทั่วไปได้ บ่อยครั้ง แพทย์ที่เข้าร่วมสามารถตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุของความเข้มข้นของเฟอร์ริตินที่เพิ่มขึ้นหลังจากการรำลึก จากนั้นจึงทำการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจค่าเลือดใน ... การวินิจฉัย | ค่าเฟอร์ริตินสูงเกินไป

การรักษาค่าเฟอร์ริตินที่สูงเกินไป | ค่าเฟอร์ริตินสูงเกินไป

การรักษาค่าเฟอร์ริตินที่สูงเกินไป การบำบัดด้วยค่าเฟอร์ริตินที่เพิ่มขึ้นนั้นเริ่มต้นโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสารคีเลต เหล่านี้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนทางเคมีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผูกเหล็ก ด้วยวิธีนี้ ธาตุเหล็กในเลือดสูง ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับค่าเฟอร์ริตินที่เพิ่มขึ้น สามารถผูกมัดได้ NS … การรักษาค่าเฟอร์ริตินที่สูงเกินไป | ค่าเฟอร์ริตินสูงเกินไป