อะซิโนเน่

บทนำ Akineton® เป็นยาที่ใช้บ่อยสำหรับโรคพาร์กินสันและสำหรับโรคที่เรียกว่า ผลข้างเคียง Extrapyramidal เป็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวประเภทหนึ่งที่อาจเกิดจากการใช้ยา เป็นต้น Akineton® เป็นชื่อทางการค้า สารออกฤทธิ์เรียกว่า Biperiden และอยู่ในกลุ่มของ anticholinergics รายได้ … อะซิโนเน่

ยาเกินขนาด | อะซิโนเน่

ให้ยาเกินขนาด หากคุณได้รับ acinone มากเกินไป โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณทันที ปริมาณสูงอาจมีผลข้างเคียง มีการอธิบายไว้ในส่วนผลข้างเคียง หากคุณพลาดการทานยานี้ไม่ร้ายแรง อย่าใช้จำนวนเงินชดเชยเป็นสองเท่า แต่ให้ทานยาเม็ดตามปกติ ข้อห้าม ห้าม… ยาเกินขนาด | อะซิโนเน่