ผลของยาลดกรด

ข้อมูลทั่วไป ยาลดกรด (พหูพจน์: ยาลดกรด) เป็นยาที่สามารถใช้ในยาเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมในทางเดินอาหารที่เป็นกรดเป็นกลาง สารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นยาลดกรดส่วนใหญ่เป็นเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อน ลักษณะทั่วไปของยาลดกรดทั้งหมดคือ ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ในน้ำย่อยและสามารถ ... ผลของยาลดกรด