เมโตโคลพราไมด์ (MCP)

Antiemetic, dopamine-2 receptor blockerMetoclopramide อยู่ในกลุ่ม antiemetics และ gastrokinetics และเป็นยาแก้คลื่นไส้ บรรเทาอาการอาเจียนและคลื่นไส้โดยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารส่วนบน Metoclopramide (MCP) เป็นสารที่เรียกว่า dopamine antagonist คู่อริคือสารที่จับกับตัวรับจำเพาะและ … เมโตโคลพราไมด์ (MCP)

ยาแก้ปวด

คำจำกัดความ Antiemetics คือกลุ่มของยาที่ออกแบบมาเพื่อระงับหรือป้องกันการอาเจียน คลื่นไส้และคลื่นไส้ ยาแก้อาเจียนประกอบด้วยสารออกฤทธิ์หลายกลุ่มที่ออกฤทธิ์กับตัวรับที่แตกต่างกัน บทนำ อาการคลื่นไส้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องร่างกายโดยป้องกันไม่ให้สารที่อาจเป็นพิษถูกอาเจียนและเข้าสู่ร่างกาย ใน … ยาแก้ปวด

โวเม็กซ์®

คำพ้องความหมายที่กว้างกว่า Dimenhydrinate, H1-receptor blocker, antihistamine, antiemetic ชื่อทางการค้าอื่นๆ: Vomacur, Reisefit, travel tablets, travel gold, Arlevert Introduction Vomex® เป็นชื่อทางการค้าของยาที่มีสารออกฤทธิ์ไดเมนไฮดริเนต ไดเมนไฮดริเนตคือการรวมกันของสององค์ประกอบแต่ละอย่างไดเฟนไฮดรามีนและ 8-คลอโรธีโอฟิลลีน ส่วนใหญ่ใช้รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน ... โวเม็กซ์®

ปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ | Vomex®

ปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ หากใช้ยาเพิ่มเติมที่ยืดเวลา QT ในหัวใจ (ดูเอกสารกำกับยา) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเกิดขึ้น ดังนั้นควรตรวจสอบความเข้ากันได้กับยาอื่น ๆ โดยแพทย์หรือเภสัชกร ร่วมกับแอลกอฮอล์ ยากล่อมประสาท ยาแก้ประสาท และยาแก้ปวดและยานอนหลับที่มีฤทธิ์แรง (มีฝิ่น) ผลการหน่วงและส่งเสริมการนอนหลับคือ ... ปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ | Vomex®