ประเภทของเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง, ระบบการได้ยิน, แว่นตาช่วยฟัง, ประสาทหูเทียม, CI, ระบบการได้ยินในหู, ในหู, ระบบการได้ยิน RIC, อุปกรณ์หลังหู, BTE, เครื่องช่วยฟัง, ทรัมเป็ตหู, การได้ยิน concha ระบบ, Micro-CiC, เครื่องเสียง, tinnitus noiser, tinnitus masker, receiver-in-canal, tinnitus control instrument เครื่องช่วยฟัง ฟังหู กายวิภาค หู หูชั้นใน หูชั้นนอก หูชั้นกลาง หูชั้นกลาง การสูญเสียการได้ยินใน … ประเภทของเครื่องช่วยฟัง

สูญเสียการได้ยินเรื้อรัง

คำพ้องความหมายกว้างๆ ทางการแพทย์: Hypacusis ภาษาอังกฤษ: หูหนวกเรื้อรัง หูหนวก หูหนวก สูญเสียการได้ยินที่เป็นสื่อนำ การสูญเสียการได้ยินทางประสาทสัมผัส การสูญเสียการได้ยินจากประสาทสัมผัส การสูญเสียการได้ยิน การสูญเสียการได้ยิน การสูญเสียการได้ยิน คำจำกัดความของการสูญเสียการได้ยิน การสูญเสียการได้ยิน (hypacusis) คือการลดความสามารถในการได้ยินที่สามารถอยู่ในช่วงจากการได้ยินเล็กน้อย สูญเสียอาการหูหนวกอย่างสมบูรณ์ การสูญเสียการได้ยินเป็นที่แพร่หลาย ... สูญเสียการได้ยินเรื้อรัง

โรคความรู้สึกเสียงเรื้อรัง | สูญเสียการได้ยินเรื้อรัง

ความผิดปกติของความรู้สึกเสียงเรื้อรัง ความผิดปกติเกี่ยวกับเสียงไวเรื้อรังเกิดขึ้นได้อย่างไร และรักษาอย่างไร? – การสัมผัสเสียงรบกวนอย่างถาวร เสียงรบกวนทำให้คุณไม่สบาย! ก่อนอื่นหูจะได้รับผลกระทบก่อนที่จะเกิดปฏิกิริยาทางจิตวิทยา การสัมผัสเสียงรบกวนรายวันเป็นเวลาหกชั่วโมงโดยมีระดับเสียง 75 เดซิเบลขึ้นไป อาจทำให้เกิดความเสียหายได้มาก … โรคความรู้สึกเสียงเรื้อรัง | สูญเสียการได้ยินเรื้อรัง

สูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน

คำพ้องความหมายในความหมายที่กว้างขึ้น ทางการแพทย์: ภาวะหูหนวก หูหนวก หูหนวก สูญเสียการได้ยินที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า สูญเสียการได้ยินจากประสาทสัมผัส สูญเสียการได้ยินจากประสาทสัมผัส สูญเสียการได้ยินจากประสาทสัมผัส สูญเสียการได้ยิน หูหนวกกะทันหัน คำจำกัดความของการสูญเสียการได้ยิน มีตั้งแต่การสูญเสียการได้ยินเล็กน้อยไปจนถึงหูหนวกโดยสมบูรณ์ การสูญเสียการได้ยินเป็นโรคที่แพร่หลายที่… สูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน

การบาดเจ็บที่แก้วหู (การแตกของแก้วหู) | สูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน

การบาดเจ็บที่แก้วหู (การแตกของแก้วหู) การจัดการช่องหูชั้นนอก เช่น การใส่ก้านหูมากเกินไปหรือการเอามือแตะใบหู อาจทำให้แก้วหูบาดเจ็บได้ นอกจากความเจ็บปวดและเลือดออกเล็กน้อยแล้ว ความสามารถในการได้ยินยังลดลงอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญสำหรับ … การบาดเจ็บที่แก้วหู (การแตกของแก้วหู) | สูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน

Ossicular ความคลาดเคลื่อน̈chelchen | สูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน

Ossicular dislocation เช่นเดียวกับข้อต่ออื่นๆ ข้อต่อเหล่านี้เชื่อมต่อกันผ่านเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเอ็น ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรง แม้ว่าข้อต่อระหว่างกระดูกหูจะไม่ได้รับบาดเจ็บโดยตรง แต่ก็สามารถได้รับบาดเจ็บจากกระดูกที่แข็งแรง ... Ossicular ความคลาดเคลื่อน̈chelchen | สูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน

อาการของการสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน

คำพ้องความหมาย การสูญเสียการได้ยินทางประสาทสัมผัสที่ไม่ทราบสาเหตุเฉียบพลัน คำนิยาม การสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหันอธิบายถึงการสูญเสียการได้ยินเฉียบพลันโดยปกติของสาเหตุที่ไม่ชัดเจน อาการหูหนวกกะทันหันมักถูกจำกัดไว้ที่หูข้างเดียว แต่ในบางกรณีอาจเกิดขึ้นได้ทั้งสองข้าง เป็นลักษณะการสูญเสียการได้ยินที่อาจแตกต่างจากการสูญเสียการได้ยินเล็กน้อย ... อาการของการสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน

การบำบัดการสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน

คำพ้องความหมาย การสูญเสียการได้ยิน engl. : หูหนวกกะทันหันธรรมชาติและความจำเป็นของการรักษาการสูญเสียการได้ยินได้รับการกล่าวถึงครั้งแล้วครั้งเล่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เหตุผลก็คือการศึกษาที่บันทึกการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเท่ากันในผู้ป่วยที่ได้รับและไม่มีการรักษา ในอดีต อาการหูหนวกกะทันหันถือเป็นเหตุฉุกเฉินอย่างแท้จริง คล้ายคลึงกัน ... การบำบัดการสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน

สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน

บทนำ สาเหตุหลักของการได้ยินลดลงอันเนื่องมาจากอาการหูหนวกกะทันหัน สงสัยว่าเป็นความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตในหูชั้นในพร้อมกับปริมาณเซลล์ขนที่ลดลง เซลล์ขนเป็นเซลล์ประสาทสัมผัสของหูชั้นใน ซึ่งมีหน้าที่เปลี่ยนสิ่งกระตุ้นเสียงให้เป็นตัวกระตุ้นทางไฟฟ้า … สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน

ผลที่ตามมา | สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน

ผลที่ตามมา ในกรณีส่วนใหญ่ การสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหันส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ การสูญเสียการได้ยินหรือหูอื้อมีน้อยมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของความเสียหายถาวรจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของอาการหูหนวกกะทันหัน เนื่องจากเซลล์ขนจะสลายตัวทุกครั้งที่สูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน เซลล์ผมมีความสำคัญต่อ… ผลที่ตามมา | สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหัน

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง, ระบบการได้ยิน, แว่นตาช่วยฟัง, ประสาทหูเทียม, CI, ระบบการได้ยินในหู, ในหู, ระบบการได้ยิน RIC, อุปกรณ์หลังหู, BTE, เครื่องช่วยฟัง, ทรัมเป็ตหู, ระบบการได้ยิน Concha , Micro-CiC, อุปกรณ์กันเสียง, tinnitus noiser, tinnitus masker, receiver-in-canal, tinnitus control instrument ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียงที่มักจะประมวลผลสัญญาณแบบดิจิทัล, ลำโพงขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือ, อย่างใดอย่างหนึ่ง ... เครื่องช่วยฟัง

การสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวกับอายุ

คำนิยาม – ภาวะก่อนคลอดคืออะไร? การสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวข้องกับอายุหมายถึงการสูญเสียการได้ยินที่ลดลงตามธรรมชาติตามอายุ เริ่มต้นด้วยการสูญเสียการได้ยินที่แทบจะสังเกตไม่เห็นเมื่ออายุประมาณ XNUMX ปี และค่อยๆ เสื่อมลงเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะสังเกตเห็นสิ่งนี้ในตอนเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ไม่สามารถรับรู้เสียงสูงได้อย่างชัดเจนและ ... การสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวกับอายุ