พลาสมาของเซลล์ในร่างกายมนุษย์

คำนิยาม พลาสมาของเซลล์หรือไซโตพลาสซึมคือเนื้อหาที่สมบูรณ์ของเซลล์ ยกเว้นออร์แกเนลล์ของเซลล์ ไซโตพลาสซึมเป็นของเหลวอินทรีย์ที่สร้างสารพื้นฐานของทุกเซลล์ นอกจากน้ำแล้ว ไซโตพลาสซึมส่วนใหญ่ประกอบด้วยโปรตีน สารอาหาร และเอนไซม์ที่จำเป็นต่อการทำงานของเซลล์ หน้าที่ของพลาสมาของเซลล์ ไซโตพลาสซึม … พลาสมาของเซลล์ในร่างกายมนุษย์

เยื่อหุ้มเซลล์คืออะไร? | พลาสมาของเซลล์ในร่างกายมนุษย์

เยื่อหุ้มเซลล์คืออะไร? ในเซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอต เยื่อหุ้มเซลล์อธิบายซองจดหมายของพลาสมาของเซลล์ ดังนั้นเยื่อหุ้มเซลล์จึงปกป้องเซลล์จากอิทธิพลภายนอก โครงสร้างพื้นฐานของเยื่อหุ้มเซลล์จะเหมือนกันทุกเซลล์ โครงสร้างพื้นฐานคือชั้นไขมันสองชั้น (lipid bilayer) ประกอบด้วย… เยื่อหุ้มเซลล์คืออะไร? | พลาสมาของเซลล์ในร่างกายมนุษย์

สเปิร์ม

ความหมาย เซลล์อสุจิคือเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย เรียกอีกอย่างว่าเซลล์อสุจิ ในทางการแพทย์มักใช้คำว่าอสุจิ พวกเขามีสารพันธุกรรมของผู้ชายสำหรับการสืบพันธุ์ นี่คือโครโมโซมชุดเดียว ซึ่งเมื่อรวมกับโครโมโซมเพศเมียชุดเดียวจากเซลล์ไข่ ส่งผลให้ … สเปิร์ม

ขนาดของตัวอสุจิ | อสุจิ

ขนาดของสเปิร์ม เซลล์สเปิร์มของมนุษย์โดยพื้นฐานแล้วมีขนาดเล็กมาก โดยรวมแล้ว วัดได้เพียง 60 ไมโครเมตรเท่านั้น ส่วนหัวซึ่งพบชุดโครโมโซมนั้นมีขนาดประมาณ 5 ไมโครเมตร ส่วนที่เหลือของสเปิร์ม คือ คอและหางที่ติดอยู่ ประมาณ 50-55 … ขนาดของตัวอสุจิ | อสุจิ

อสุจิในความสุขลดลงหรือไม่? | อสุจิ

สเปิร์มอยู่ในความสุขลดลงหรือไม่? ความปรารถนาที่ลดลงคือการหลั่งของต่อม bulbourethral (ต่อม cowper) ของมนุษย์ ความปรารถนาที่ลดลงจะถูกขับออกจากท่อปัสสาวะในระหว่างการกระตุ้นทางเพศและมีหน้าที่ทำความสะอาดท่อปัสสาวะ ค่า pH ของท่อปัสสาวะจะเพิ่มขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นด่างมากขึ้น ซึ่ง … อสุจิในความสุขลดลงหรือไม่? | อสุจิ

แอลกอฮอล์และการเจริญพันธุ์ | อสุจิ

แอลกอฮอล์และภาวะเจริญพันธุ์ แอลกอฮอล์เป็นสารพิษที่รู้จักกันดี ซึ่งมีผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ แน่นอนว่าความเชื่อมโยงระหว่างแอลกอฮอล์กับภาวะเจริญพันธุ์ของอสุจิก็มีบทบาทชี้ขาดเช่นกัน โดยทั่วไป อาจกล่าวได้ว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางไม่เป็นอันตรายในแง่ของคุณภาพของตัวอสุจิและภาวะเจริญพันธุ์ NS … แอลกอฮอล์และการเจริญพันธุ์ | อสุจิ

คุณภาพของอสุจิจะดีขึ้นได้อย่างไร? | อสุจิ

คุณภาพของตัวอสุจิจะดีขึ้นได้อย่างไร? ในบริบทของการวางแผนครอบครัว คู่รักบางคู่พยายามที่จะตั้งครรภ์โดยเปล่าประโยชน์ อาจมีสาเหตุหลายประการ สาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น คุณภาพอสุจิลดลง สิ่งเหล่านี้สามารถลดจำนวนลงได้ เคลื่อนที่ไม่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งหมด หรือช้าเกินไป การทดสอบเพื่อกำหนด ... คุณภาพของอสุจิจะดีขึ้นได้อย่างไร? | อสุจิ

การกระตุ้นให้อสุจิและการหดตัว - การเชื่อมต่อคืออะไร? | อสุจิ

การกระตุ้นอสุจิและการหดตัว – การเชื่อมต่อคืออะไร? การเชื่อมต่อระหว่างสเปิร์มกับการกระตุ้นให้เกิดการหดตัวยังคงได้รับการวิจัยที่ไม่ดีเกินไปที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้ การเชื่อมต่อที่สันนิษฐานคือสเปิร์มประกอบด้วย prostaglandins ในระดับหนึ่ง Prostaglandins เป็นฮอร์โมนของเนื้อเยื่อที่พบได้ทั่วร่างกายและ … การกระตุ้นให้อสุจิและการหดตัว - การเชื่อมต่อคืออะไร? | อสุจิ

ร่างกาย

ความหมายและการแนะนำ ร่างกายถูกกำหนดเป็นหลักเป็นลักษณะภายนอกของเรา ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ของส่วนปลายอย่างชัดเจน เช่น แขนและขา ศีรษะและลำตัวของเราอย่างเห็นได้ชัด ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง แต่เป็นระบบอวัยวะของเรา อีกพื้นที่หนึ่งที่ทำให้ร่างกายสมบูรณ์คือพื้นที่จุลทรรศน์ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ส่วนใหญ่ … ร่างกาย

สรีระและท่าทาง - ความเชื่อมโยงคืออะไร? | ร่างกาย

ร่างกายและท่าทาง - การเชื่อมต่อคืออะไร? ท่าทางถูกกำหนดโดยการทำงานร่วมกันของกระดูก เอ็น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้ามเนื้อและผลกระทบต่อตำแหน่งของร่างกายมนุษย์ ท่าที่มีสุขภาพดีมักเรียกว่าท่าตั้งตรงโดยมีไหล่ตรงและคางที่ยกขึ้นเล็กน้อย สามารถรับท่าทางที่แตกต่างกันสำหรับ ... สรีระและท่าทาง - ความเชื่อมโยงคืออะไร? | ร่างกาย

ต่อมไขมันที่ริมฝีปาก

ต่อมไขมันบนริมฝีปากคืออะไร? ต่อมไขมันเป็นต่อมที่พบได้ทั่วร่างกายและมักจะติดอยู่กับผมและอยู่ในผิวหนัง อย่างไรก็ตาม ต่อมไขมันยังสามารถพบได้ในที่ที่ไม่มีขนขึ้น ในกรณีนี้เรียกว่าต่อมไขมันอิสระ … ต่อมไขมันที่ริมฝีปาก

ฟังก์ชั่น | ต่อมไขมันที่ริมฝีปาก

หน้าที่ของต่อมไขมันคือต่อมที่พบในผิวหนังชั้นหนังแท้ หากต่อมไขมันติดอยู่กับขน จะพบในบริเวณที่มีผิวหนังสนาม ซึ่งรวมถึงแขน ขา หัว หรือแม้แต่ริมฝีปาก ถ้าต่อมไขมันไม่ติดขนจะเรียกว่า … ฟังก์ชั่น | ต่อมไขมันที่ริมฝีปาก