แอลฟา-1-แอนติทริปซิน

บทนำ Alpha-1-antitrypsin อยู่ในโครงสร้างโปรตีน เช่น โปรตีนที่ลอยอยู่ในซีรัมในเลือด ชื่อนี้มาจากการศึกษาเพื่อระบุโปรตีนเหล่านี้ ในซีรัมไวท์อิเล็กโตรโฟรีซิส โปรตีนเหล่านี้อยู่ในกลุ่มอัลฟา-1 Alpha-1-antitrypsin เป็นปฏิปักษ์ของ trypsin ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่แยกโปรตีน ทริปซินนี้ซึ่งเป็นอันตรายต่อเลือดคือ ... แอลฟา-1-แอนติทริปซิน

เกิดอะไรขึ้นในการขาด Alpha-1-antitrypsin? | Alpha-1-antitrypsin

จะเกิดอะไรขึ้นในการขาด Alpha-1-antitrypsin? Alpha-1-antitrypsin ทำงานผ่านสองระบบที่แตกต่างกัน – หนึ่งคือการยึดเกาะของ alpha-1-antitrypsin ที่บกพร่องกับแหล่งกำเนิด โปรตีนที่มีข้อบกพร่องจะสะสมอยู่ในตับและตับไม่สามารถทำงานอื่น ๆ ได้อย่างเพียงพออีกต่อไป ในทารกแรกเกิด อาจทำให้ตับถูกทำลายอย่างรุนแรง โรคตับแข็งของ ... เกิดอะไรขึ้นในการขาด Alpha-1-antitrypsin? | Alpha-1-antitrypsin

ผลที่ตามมาของระดับแอนตี้ทริปซินที่เปลี่ยนแปลง | Alpha-1-antitrypsin

ผลที่ตามมาของระดับ antitrypsin ที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มขึ้นของ alpha-1-antitrypsin นั้นแทบไม่มีผลเสียต่อร่างกายและเป็นปฏิกิริยาปกติต่อกระบวนการที่ผิดปกติในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงกระบวนการทางพยาธิวิทยาในร่างกายที่อาจนำไปสู่อาการเจ็บป่วยได้ ในเรื่องนี้ … ผลที่ตามมาของระดับแอนตี้ทริปซินที่เปลี่ยนแปลง | Alpha-1-antitrypsin

ทริปซิโนเจน

คำนิยาม – ทริปซิโนเจนคืออะไร? ทริปซิโนเจนเป็นสารตั้งต้นที่ไม่ใช้งาน หรือที่เรียกว่าโพรเอ็นไซม์ (proenzyme) ของเอ็นไซม์ที่ผลิตในตับอ่อน เมื่อรวมกับการหลั่งของตับอ่อนที่เหลืออยู่หรือที่เรียกว่าน้ำลายในตับอ่อน โพรเอ็นไซม์ทริปซิโนเจนจะถูกปล่อยผ่านท่อตับอ่อนเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้เล็ก นี่คือที่ที่การเปิดใช้งานเพื่อ ... ทริปซิโนเจน

ทริปซิโนเจนผลิตที่ไหน? | ทริปซิโนเจน

ทริปซิโนเจนผลิตขึ้นที่ไหน? โพรเอ็นไซม์ ทริปซิโนเจน มีสูตรคร่าวๆ ในตับอ่อน สิ่งนี้อยู่ในช่องท้องส่วนบนทางด้านซ้ายของท้อง ตับอ่อนยังสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน: ส่วนต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนเช่นอินซูลินเพื่อควบคุมความสมดุลของน้ำตาลซึ่งทำหน้าที่ภายในร่างกาย … ทริปซิโนเจนผลิตที่ไหน? | ทริปซิโนเจน

การขาด Alpha-1-Antitrypsin | ทริปซิโนเจน

Alpha-1-Antitrypsin Deficiency สาเหตุของการขาด alpha-1-antitrypsin มักเกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรม Alpha-1-antitrypsin เป็นเอนไซม์ที่ยับยั้งเอนไซม์อื่น ๆ ในการทำงาน เอนไซม์ที่ถูกยับยั้งโดยปกติมีหน้าที่ในการทำลายโปรตีนซึ่งทำให้พวกมันสูญเสียการทำงาน Alpha-1-antitrypsin สามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวยับยั้งโปรตีเอส เอ็นไซม์ที่… การขาด Alpha-1-Antitrypsin | ทริปซิโนเจน