เครื่องหมายจุดคู่

คำพ้องความหมาย โคลอน คำนิยาม โคลอน ลำไส้ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ มันตั้งอยู่ระหว่างภาคผนวก (ไม่ต้องสับสนกับภาคผนวกซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาคผนวก) ซึ่งเชื่อมต่อกับลำไส้เล็กและสิ้นสุดก่อนไส้ตรง (ไส้ตรง) ลำไส้ใหญ่ทั้งหมด (รวมทั้งซีคัม) มี ... เครื่องหมายจุดคู่