มีดตัดกรดนิวคลีอิก | เอนไซม์ตับอ่อน

ตัวแยกกรดนิวคลีอิก ตัวแยกกรดนิวคลีอิก deoxyribonucleases และ ribonucleases เป็นเอนไซม์ที่สามารถแยก DNA และ RNA ได้ ในมนุษย์ ไรโบนิวคลีเอสเป็นหนึ่งในนั้น สิ่งนี้ผลิตขึ้นในตับอ่อนและแยกพันธะเอสเทอร์ระหว่างกลุ่มฟอสเฟตและกลุ่มไฮดรอกซิล เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ทั้งพืชและสัตว์ ต่างก็เก็บ ... มีดตัดกรดนิวคลีอิก | เอนไซม์ตับอ่อน

สามารถกระตุ้นการผลิตเอนไซม์ตับอ่อนได้อย่างไร? | เอนไซม์ตับอ่อน

จะกระตุ้นการผลิตเอนไซม์ตับอ่อนได้อย่างไร? เอนไซม์ของตับอ่อนอยู่ภายใต้วงจรควบคุมของฮอร์โมนและแรงกระตุ้นเส้นประสาทของร่างกาย แค่นึกถึงอาหารก็ทำให้วงจรควบคุมบางส่วนเคลื่อนไหวและการผลิตเอนไซม์ย่อยอาหารก็เพิ่มขึ้น สิ่งเร้าถัดมาคือความฝืดเคืองของ ... สามารถกระตุ้นการผลิตเอนไซม์ตับอ่อนได้อย่างไร? | เอนไซม์ตับอ่อน

เอนไซม์ตับอ่อน

บทนำ ตับอ่อนผลิตเอนไซม์หลายชนิดสำหรับการย่อยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน และส่งผ่านไปยังลำไส้เล็กส่วนต้น คุณสามารถหาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตับอ่อนได้ที่นี่: ตับอ่อน – กายวิภาคและโรค ตับอ่อนผลิตเอนไซม์ใด? เอ็นไซม์กลุ่มแรกคือ เอ็นไซม์แยกโปรตีน และ … เอนไซม์ตับอ่อน

งานของตับอ่อน

บทนำ ตับอ่อนอยู่ด้านหลังเยื่อบุช่องท้อง (retroperitoneal) ในช่องท้องส่วนบน ตับอ่อนมีสองส่วนคือ exocrine (= หันออกด้านนอก) และต่อมไร้ท่อ (= หันเข้าด้านใน) ส่วน exocrine คือตับอ่อน กล่าวคือ น้ำย่อยที่ขับออกสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น ส่วนต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอนและปล่อย … งานของตับอ่อน

ฮอร์โมนของส่วนประกอบ exocrine | งานของตับอ่อน

ฮอร์โมนขององค์ประกอบ exocrine เอนไซม์ย่อยอาหารหลักที่พบในตับอ่อนสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก เอ็นไซม์โปรตีโอไลติก (เอ็นไซม์แยกโปรตีน) ซึ่งบางส่วนถูกหลั่งออกมาเป็นไซโมเจน เอ็นไซม์แยกคาร์โบไฮเดรต และเอ็นไซม์ลิโพลีติก (เอ็นไซม์แยกไขมัน) ตัวแทนที่สำคัญที่สุดของโปรตีเอส ได้แก่ trypsin(ogen), chymotrypsin, (pro)elastases และ carboxypeptidases เอ็นไซม์เหล่านี้แยกโปรตีนที่ ... ฮอร์โมนของส่วนประกอบ exocrine | งานของตับอ่อน

หน้าที่ของตับอ่อน

บทนำ ตับอ่อนเป็นต่อมและสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนตามโครงสร้างจุลภาคและหน้าที่ของตับอ่อน ส่วนภายนอกมีหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์ย่อยอาหาร ในขณะที่ส่วนภายนอกนั้นจำเป็นสำหรับการผลิตฮอร์โมนต่างๆ โครงสร้างของตับอ่อน ตับอ่อนมีน้ำหนักประมาณ 50-120 กรัม … หน้าที่ของตับอ่อน

หน้าที่ของตับอ่อน | หน้าที่ของตับอ่อน

หน้าที่ของตับอ่อน ตับอ่อนมีหน้าที่สำคัญ 1.5 ประการ ซึ่งต้องแยกจากกัน ประการแรก เป็นต่อมย่อยอาหารที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด และประการที่สอง ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผ่านฮอร์โมนอินซูลิน ในฐานะที่เป็นต่อมย่อยอาหาร ตับอ่อนผลิตน้ำย่อยประมาณ XNUMX ลิตร (เรียกอีกอย่างว่า … หน้าที่ของตับอ่อน | หน้าที่ของตับอ่อน

การสนับสนุนการทำงานของตับอ่อน | หน้าที่ของตับอ่อน

สนับสนุนการทำงานของตับอ่อน ในกรณีที่มีโรคของระบบทางเดินอาหารและเพื่อสนับสนุนการทำงานของตับอ่อน ขอแนะนำให้รับประทานอาหารที่ทนต่อการรับประทานอาหารและอาหารมื้อเบา อาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตต่ำช่วยบรรเทาอาการตับอ่อน ในทางกลับกัน เส้นใยอาหารเป็นส่วนประกอบอาหารที่ย่อยไม่ได้ ซึ่งถึงแม้จะมีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพหลายอย่าง แต่ก็สามารถ ... การสนับสนุนการทำงานของตับอ่อน | หน้าที่ของตับอ่อน

ค่าเลือดของตับอ่อน | หน้าที่ของตับอ่อน

ค่าเลือดของตับอ่อน ขึ้นอยู่กับโรคที่น่าสงสัยของตับอ่อน ค่าเลือดที่แตกต่างกันจะถูกกำหนด ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการอักเสบเฉียบพลันของตับอ่อน (ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน) ไม่ได้วัดเฉพาะโปรตีน C-reactive (CRP) ซึ่งมักจะเพิ่มขึ้นในทุกกระบวนการอักเสบ แต่ยังวัดค่าเอนไซม์ไลเปส อีลาสเทส และ … ค่าเลือดของตับอ่อน | หน้าที่ของตับอ่อน