โหนด Atrioventricular

โหนด AV, โหนดหัวใจห้องล่าง, โหนด Aschoff-Tawara โหนด AV เป็นส่วนหนึ่งของระบบการกระตุ้นหัวใจ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยโหนดไซนัส มัดของเขา และขาตาวารา หลังจากโหนดไซนัส โหนด AV จะสร้างศูนย์เครื่องกระตุ้นหัวใจสำรองในระบบนี้ และส่งแรงกระตุ้นไปยัง … โหนด Atrioventricular