นี่คืออาการของโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

บทนำ ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของฮีโมโกลบินเม็ดเลือดแดง สิ่งนี้จะจับโมเลกุลออกซิเจนและขนส่งพวกมันผ่านทางเลือดไปยังทุกเซลล์ของร่างกายมนุษย์ หากร่างกายได้รับธาตุเหล็กน้อยเกินไปหรือมีการสูญเสียที่สำคัญ การขาดธาตุเหล็กอาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในเบื้องต้น การ… นี่คืออาการของโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก