การรักษาโรคดีซ่าน (icterus)

บทนำ ดีซ่านเป็นสีเหลืองที่ผิดธรรมชาติของผิวหนังหรือเยื่อบุตาและเยื่อเมือกซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของบิลิรูบินของผลิตภัณฑ์เมตาบอลิซึม หากปริมาณบิลิรูบินทั้งหมดในร่างกายเพิ่มขึ้นเป็น 2 มก./ดล. การเกิดสีเหลืองจะเกิดขึ้น การรักษาโรคดีซ่าน เนื่องจากสาเหตุต่างๆ มากมาย… การรักษาโรคดีซ่าน (icterus)

โภชนาการสำหรับโรคดีซ่าน | การรักษาโรคดีซ่าน (icterus)

โภชนาการสำหรับโรคดีซ่าน โรคดีซ่านบางรูปแบบเกิดจากโรคของตับหรือน้ำดี สิ่งเหล่านี้สามารถได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงของอาหาร ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคตับในอาหารได้แก่ อาหารที่มีแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมัน อาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับตับและอวัยวะภายในอื่นๆ เรียกว่า “แสง … โภชนาการสำหรับโรคดีซ่าน | การรักษาโรคดีซ่าน (icterus)

การฉีดวัคซีนตับอักเสบ | การรักษาโรคดีซ่าน (icterus)

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ การอักเสบของตับอาจเกิดจากอาหาร กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง หรือไวรัส ในกรณีของไวรัสตับอักเสบ มีตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้ 5 ตัวที่อาจทำให้เกิดตับอักเสบในรูปแบบต่างๆ ตัวแปรอันตรายที่มักพบในเยอรมนีคือตับอักเสบบี การติดเชื้ออาจเป็นเรื้อรังและทำลายตับใน … การฉีดวัคซีนตับอักเสบ | การรักษาโรคดีซ่าน (icterus)