การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 1995 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีในเยอรมนีได้รับการแนะนำโดยคณะกรรมาธิการว่าด้วยการฉีดวัคซีน (STIKO) โรคตับอักเสบบีเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ไวรัสถูกส่งผ่านทางของเหลวในร่างกาย (ทางหลอดเลือด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเลือด แต่ยังผ่านทางสารคัดหลั่งในช่องคลอดและ ... การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ฉันจะรับการฉีดวัคซีนได้ที่ไหน? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ฉันจะรับการฉีดวัคซีนได้ที่ไหน โดยทั่วไปแล้ว แพทย์คนใดก็สามารถทำวัคซีนได้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีสำหรับเด็กมักทำโดยกุมารแพทย์ หากผู้ใหญ่ต้องการฉีดวัคซีน แพทย์ประจำครอบครัวสามารถพาพวกเขาไปพบผู้เชี่ยวชาญได้ หากสาเหตุของการฉีดวัคซีนคือการเดินทางไปต่างประเทศ … ฉันจะรับการฉีดวัคซีนได้ที่ไหน? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนคืออะไร? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนคืออะไร? ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีขึ้นอยู่กับแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ทำการฉีดวัคซีน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 60 ยูโรต่อการฉีดวัคซีน เนื่องจากจำเป็นต้องฉีดวัคซีน 180 ครั้ง การฉีดวัคซีนจึงมีค่าใช้จ่ายรวม XNUMX ยูโร ร่วมกับการฉีดวัคซีนตับอักเสบเอมักจะ ... ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนคืออะไร? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

เมื่อใดที่ไม่ควรฉีดวัคซีน? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

เมื่อใดที่ไม่ควรฉีดวัคซีน? ต้องไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี หากทราบว่ามีการแพ้ส่วนประกอบหนึ่งของวัคซีน หรือหากมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเกิดขึ้นระหว่างการฉีดวัคซีนที่ให้ไปแล้ว นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อที่มาพร้อมกับ ... เมื่อใดที่ไม่ควรฉีดวัคซีน? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

การฉีดวัคซีนไม่ได้ผล - ไม่ตอบสนอง | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

การฉีดวัคซีนไม่ทำงาน – ผู้ไม่ตอบสนอง สี่ถึงแปดสัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีนครั้งสุดท้าย จำนวนแอนติบอดีในเลือดที่ต่อต้านไวรัสตับอักเสบบีจะถูกวัด ซึ่งควรเกิน 100 หน่วยสากลต่อลิตร (IU/L) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันการฉีดวัคซีน หากผลน้อยกว่า 10 IU/L เรียกว่าไม่ตอบสนอง การฉีดวัคซีน … การฉีดวัคซีนไม่ได้ผล - ไม่ตอบสนอง | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ โรคตับอักเสบเอเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบเอ (HAV) ไวรัสถูกส่งผ่านทางอุจจาระ-ปากเปล่า ซึ่งหมายความว่าไวรัสส่งผ่านอาหารที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือผ่านการติดเชื้อสเมียร์ เช่น ผ่านมือ สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ... การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

เป็นวัคซีนที่มีชีวิตหรือไม่? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

เป็นวัคซีนที่มีชีวิตหรือไม่? Twinrix® เป็นวัคซีนรวมสำหรับไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสตับอักเสบบีที่ตายแล้ว โดยฉีดเฉพาะส่วนประกอบที่ตายแล้วหรือเชื้อโรคที่ตายแล้วเท่านั้น ไม่มีส่วนประกอบของวัคซีนที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ต้องฉีดวัคซีนบ่อยแค่ไหน? เพื่อให้ได้รับวัคซีนป้องกันอย่างเพียงพอ วัคซีนจะถูกฉีด ... เป็นวัคซีนที่มีชีวิตหรือไม่? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

การฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

การฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง? โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าวัคซีนรวมกันนี้เป็นวัคซีนที่ไม่มีการใช้งาน ซึ่งส่วนประกอบไม่สามารถแพร่เชื้อได้ อย่างไรก็ตาม Twinrix หรือวัคซีนรวมต่อต้านไวรัสตับอักเสบเอและเช่นเดียวกับยาอื่น ๆ อาจมีผลข้างเคียงซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับทุก … การฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอได้ที่ไหน? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอได้ที่ไหน? สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ของบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ ส่วนที่เหลือของประชากรจะได้รับคำแนะนำและได้รับการฉีดวัคซีนจากแพทย์ประจำครอบครัว ฉันสามารถดื่มแอลกอฮอล์หลังฉีดวัคซีนได้หรือไม่? โดยหลักการแล้ว แอลกอฮอล์ไม่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการฉีดวัคซีนที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ที่นี่แทบจะทุกที่ … สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอได้ที่ไหน? | การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ

บำบัด | ตับอักเสบ

การบำบัด การบำบัดรักษาโรคตับแต่ละชนิดแตกต่างกันมาก (ดูบทย่อยเกี่ยวกับตับ) สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาคือการกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ ในกรณีของโรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ หมายถึง การงดเว้นจากแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังต้องหลีกเลี่ยงสารพิษในกรณีของยาและสารพิษอื่นๆ … บำบัด | ตับอักเสบ

ภาวะแทรกซ้อน | ตับอักเสบ

ภาวะแทรกซ้อน ในกรณีของความล้มเหลวของตับอย่างรุนแรง การทำงานของตับไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไป เป็นผลให้การก่อตัวของปัจจัยการแข็งตัวของเลือดบกพร่องอย่างรุนแรงส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะตกเลือด โดยการบั่นทอนประสิทธิภาพการขับสารพิษของตับ สารพิษที่สะสมอยู่ในกระแสเลือดซึ่งนำไปสู่ความเสียหายต่อสมอง … ภาวะแทรกซ้อน | ตับอักเสบ

ไวรัสตับอักเสบร่วมกับเอชไอวี | ตับอักเสบ

ไวรัสตับอักเสบร่วมกับเอชไอวี HI-Virus ไม่ได้โจมตีเซลล์ตับโดยพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม หากเกิดโรคตับอักเสบจากการติดเชื้อ การบำบัดจะต้องปรับเข้าหากัน นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากยาบางชนิดที่ใช้ในการติดเชื้อเอชไอวีสามารถเป็นพิษต่อตับได้ การรวมกันของสองโรคมักจะเกี่ยวข้องกับ ... ไวรัสตับอักเสบร่วมกับเอชไอวี | ตับอักเสบ