หลักสูตร COPD

บทนำ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ต่างจากโรคเฉียบพลันหลายชนิด แต่ค่อยๆ พัฒนาอย่างช้าๆ ในระยะเวลานาน สาเหตุของโรคคือความเสียหายถาวรต่อปอดและทำให้ทางเดินหายใจแคบลง (bronchi) อาการแรกเริ่มแรกมักเป็นอาการไอเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้มักถูกตีความผิดหรือละเลยไปว่า ... หลักสูตร COPD

ขั้นตอนสุดท้ายมีลักษณะอย่างไร? | หลักสูตร COPD

ขั้นตอนสุดท้ายมีลักษณะอย่างไร? นอกเหนือจากอาการทั่วไปของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง - อาการไอเรื้อรังและเสมหะเป็นหนองเพิ่มขึ้นและหายใจลำบาก - ขั้นตอนสุดท้ายของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนำไปสู่ภาวะทางเดินหายใจไม่เพียงพอเรื้อรัง เนื่องจากภาวะปอดบวมเกินอย่างต่อเนื่องและการหยุดชะงักของการแลกเปลี่ยนก๊าซที่เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยจึงไม่ … ขั้นตอนสุดท้ายมีลักษณะอย่างไร? | หลักสูตร COPD

ฉันจะผ่านขั้นตอนต่างๆของ COPD ได้เร็วแค่ไหน? | หลักสูตร COPD

ฉันจะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของ COPD ได้เร็วแค่ไหน? โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังดำเนินไปเร็วเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เนื่องจากปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่และการสูบบุหรี่ถือเป็นตัวกระตุ้นหลัก ปัจจัยชี้ขาดที่สุดในหลักสูตรและความก้าวหน้าของโรคก็คือผู้ป่วยหยุด ... ฉันจะผ่านขั้นตอนต่างๆของ COPD ได้เร็วแค่ไหน? | หลักสูตร COPD

สามารถหยุดกระบวนการได้หรือไม่? | หลักสูตร COPD

สามารถหยุดกระบวนการได้หรือไม่? โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ไม่เลิกบริโภคนิโคติน หลักสูตรของโรคนำไปสู่ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถย้อนกลับได้ และความบกพร่องในการทำงานของปอด ความเสียหายเหล่านี้นำไปสู่อายุขัยของผู้ป่วยที่จำกัดอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่มีวิธีการรักษาแบบเชิงสาเหตุ จุดมุ่งหมายคือ ... สามารถหยุดกระบวนการได้หรือไม่? | หลักสูตร COPD

ลำกล้องทรวงอก

คำนิยาม คำว่าจับทรวงอกหมายถึงรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงของทรวงอกกระดูก (ทรวงอก) ซึ่งหน้าอกจะสั้นและกว้างเกินไป ดังนั้น ทรวงอกจึงคล้ายกับลำกล้องปืน ซึ่งอธิบายคำว่า ทรวงอกของลำกล้องปืน กายวิภาคของทรวงอกที่จับได้ ในทรวงอกแบบลำกล้อง ทรวงอกจะสั้นลงและกว้างขึ้นเมื่อเทียบกับทรวงอกปกติ … ลำกล้องทรวงอก

ถุงลมโป่งพองในปอด | ลำกล้องทรวงอก

ถุงลมโป่งพองในปอด ในถุงลมโป่งพองในปอด ปอดพองเกินเพราะอากาศที่หายใจเข้าไปติดอยู่ที่ส่วนท้ายของทางเดินหายใจในรูปของฟองอากาศถุงลมโป่งพองและไม่สามารถหายใจออกได้อีก ในกรณีส่วนใหญ่ สาเหตุคือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ซึ่งส่งผลต่อผู้สูบบุหรี่ใน 90% ของผู้ป่วยทั้งหมด การอักเสบเรื้อรังทำให้ตีบตัน… ถุงลมโป่งพองในปอด | ลำกล้องทรวงอก

บำบัด | ลำกล้องทรวงอก

การบำบัด นอกจากนี้ ในส่วนของการบำบัด ควรจำไว้ว่า ทรวงอกจับไม่ใช่โรคในตัวเอง แต่เป็นเพียงอาการ ถ้าถุงลมโป่งพองเป็นสาเหตุ การเปลี่ยนแปลงในปอดจะย้อนกลับไม่ได้ กล่าวคือ กลับไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การลุกลามของโรคสามารถชะลอลงได้โดยการเลิกสูบบุหรี่และใช้ยาขยายหลอดลม … บำบัด | ลำกล้องทรวงอก

การบำบัด COPD

ความเป็นไปได้ของการรักษา การรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประกอบด้วยมาตรการต่อไปนี้และต้องปรับเปลี่ยนเป็นรายบุคคล – หลีกเลี่ยงการกระตุ้น noxae ยาเสพติด การบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจในเวลากลางคืน ยิมนาสติกระบบทางเดินหายใจ การป้องกันการติดเชื้อ การหลีกเลี่ยงสารที่เป็นพิษ สิ่งสำคัญมากในการบำบัดคือการหาปัจจัยกระตุ้นของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และกำจัดหากเป็นไปได้ … การบำบัด COPD

ออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ | การบำบัด COPD

ออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ ในบางกรณีอาจมีการระบุการบำบัดด้วยออกซิเจน ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับออกซิเจนผ่านทางโพรบจมูก ซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเช่นกัน หน้ากากช่วยหายใจที่สวมใส่ตอนกลางคืนมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการผ่อนคลายระหว่างการนอนหลับ อุปกรณ์ช่วยให้หายใจได้ปกติและเพียงพอกับ ... ออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ | การบำบัด COPD

การป้องกันการติดเชื้อ | การบำบัด COPD

การป้องกันโรค เนื่องจากผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเดินหายใจ การฉีดวัคซีนป้องกันเช่นไข้หวัดใหญ่หรือแบคทีเรีย (เช่น pneumococcus) อาจถูกระบุว่าเป็นการป้องกันโรค เนื่องจากการอักเสบเรื้อรังในบริเวณทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในปอดเพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งก็คือ… การป้องกันการติดเชื้อ | การบำบัด COPD

การจัดประเภททองคำ | ขั้นตอนของ COPD

การจำแนก GOLD ความคิดริเริ่มระดับโลกสำหรับโรคปอดอุดกั้น (GOLD) จำแนกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังออกเป็นสี่ระดับของความรุนแรง เงื่อนไขถูกกำหนดโดย spirometry โดยใช้พารามิเตอร์การทำงานของปอด ความจุหนึ่งวินาที (FEV1) และดัชนี Tiffneau นอกจากนี้ ความรุนแรงของอาการและจำนวนการโจมตีแบบเฉียบพลันครั้งก่อน (การกำเริบ) มีความสำคัญสำหรับ ... การจัดประเภททองคำ | ขั้นตอนของ COPD

อาการ COPD

บทนำ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นหนึ่งในโรคปอดที่พบบ่อยที่สุดในเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคบุหรี่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของโรค โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมาพร้อมกับรูปแบบอาการทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปจะแย่ลงเมื่อโรคดำเนินไป ภาพรวมของอาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD มีลักษณะอาการต่างๆ ได้แก่ ... อาการ COPD