อาการของติ่งเนื้อในลำไส้

ในกรณีส่วนใหญ่ ติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่จะไม่แสดงอาการใดๆ ถ้าติ่งเนื้อมีขนาดใหญ่มาก พวกมันยังสามารถป้องกันทางเดินของลำไส้ ทำให้ท้องผูกและเจ็บปวดได้ นี้อาจทำให้เลือดในอุจจาระหรือในบางกรณีอาการจุกเสียด ส่วนใหญ่มักพบ polyps ลำไส้ใหญ่ในส่วนสุดท้าย ... อาการของติ่งเนื้อในลำไส้

คุณสามารถรับรู้ติ่งเนื้อในลำไส้ได้จากอาการเหล่านี้

บทนำ ติ่งเนื้อในลำไส้เป็นส่วนที่ยื่นออกมาของผนังลำไส้ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของพวกมัน อาจทำให้เกิดอาการเด่นชัดไม่มากก็น้อย ในกรณีส่วนใหญ่ ติ่งเนื้อในลำไส้ไม่มีอาการและไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ ติ่งเนื้อดังกล่าวมักถูกค้นพบว่าเป็นโอกาสที่จะพบในระหว่างการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ติ่งเนื้อขนาดใหญ่มักทำให้ตัวเองสังเกตเห็นได้จากการตกเลือด ... คุณสามารถรับรู้ติ่งเนื้อในลำไส้ได้จากอาการเหล่านี้

เมือก | คุณสามารถรับรู้ติ่งเนื้อในลำไส้ได้จากอาการเหล่านี้

เมือก ติ่งเนื้อในลำไส้บางส่วนผลิตเมือก สังเกตได้จากอุจจาระที่ตกตะกอนมีเสมหะเป็นสีขาว เมือกประกอบด้วยน้ำและอิเล็กโทรไลต์ เมือกสามารถมีความสอดคล้องแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของมัน ติ่งเนื้อทำให้เกิดเมือกหนืดเหนียวของเหลวหรือโปร่งใส เมือกในอุจจาระสามารถบ่งบอกถึงติ่งเนื้อหรือ ... เมือก | คุณสามารถรับรู้ติ่งเนื้อในลำไส้ได้จากอาการเหล่านี้