การบำบัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การรักษาเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับแต่ละระยะ เนื้องอกที่ไม่เติบโตอย่างลุกลามของกล้ามเนื้อจะถูกตัดออกทางท่อปัสสาวะ เนื้องอกถูกตัดออกทางท่อปัสสาวะโดยใช้วงจรไฟฟ้าและขับออกจากกระเพาะปัสสาวะ การผ่าตัดต้องทำลึกเข้าไปในชั้นกระเพาะปัสสาวะเพื่อกำจัด … การบำบัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ