การฉีดวัคซีน TBE

การฉีดวัคซีนป้องกันเห็บ บทนำ เมื่อฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาและอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆ อีกครั้ง คำเตือนประจำปีในนิตยสารและทางโทรทัศน์ก็มาถึงทันเวลาที่มีแสงแดดส่องถึงครั้งแรก: “ข้อควรระวัง TBE “ในหลาย ๆ แห่งคุณสามารถอ่านได้ในเวลาเดียวกันว่าควรฉีดวัคซีน TBE … การฉีดวัคซีน TBE

ความเสี่ยง | การฉีดวัคซีน TBE

ความเสี่ยง สำหรับทุกกลุ่มอายุ ควรฉีดวัคซีนเมื่อผู้ป่วยมีสุขภาพสมบูรณ์ มิฉะนั้น อาจมีความเสี่ยงที่โรคจะแย่ลง ในผู้ป่วยสมองเสียหายหรือผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบ ตัวอย่าง ได้แก่ สภาพหลังการปลูกถ่าย การติดเชื้อเอชไอวี และเคมีบำบัด ในรายบุคคล… ความเสี่ยง | การฉีดวัคซีน TBE

เกิดอะไรขึ้นหลังการฉีดวัคซีน? | การฉีดวัคซีน TBE

จะเกิดอะไรขึ้นหลังการฉีดวัคซีน? การให้ความสดชื่นขึ้นอยู่กับว่าได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐานอย่างรวดเร็วหรือช้า ในกรณีของการให้วัคซีนพื้นฐานแบบเร็ว (3 สัปดาห์) การป้องกันด้วยวัคซีนจะสิ้นสุดลงหลังจาก 12-18 เดือน ในกรณีของการให้วัคซีนแบบช้า (12 เดือน) การฉีดวัคซีนจะคงอยู่นานถึง 3 ปี ความถี่ของบูสเตอร์ยัง … เกิดอะไรขึ้นหลังการฉีดวัคซีน? | การฉีดวัคซีน TBE

ค่าใช้จ่าย | การฉีดวัคซีน TBE

ค่าใช้จ่าย หากคุณตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนป้องกัน TBE ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันสุขภาพและที่อยู่อาศัยของคุณว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการฉีดวัคซีนหรือไม่ บริษัทประกันสุขภาพเกือบทุกแห่งจ่ายค่าวัคซีนหากที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง TBE ที่กำหนด นอกจากนี้สุขภาพบางอย่าง … ค่าใช้จ่าย | การฉีดวัคซีน TBE