บำบัด | กลุ่มอาการ Bernhardt-Roth

การบำบัด ก่อนอื่น ผู้ป่วยควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับความไม่เป็นอันตรายของการร้องเรียนของเขา เนื่องจากตัวกระตุ้นหลักของกลุ่มอาการ Bernhardt-Roth คือเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเกินหรือคับแน่น อันดับแรก น้ำหนักควรได้รับการปรับให้เป็นมาตรฐานโดยการเปลี่ยนอาหารและการเล่นกีฬาที่มีความอดทนสูง ทั้งนี้เพราะสาเหตุหลักของน้ำหนักเกินมาจากโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง และ … บำบัด | กลุ่มอาการ Bernhardt-Roth

กลุ่มอาการ Bernhardt-Roth

กลุ่มอาการ Bernhardt-Roth หรือที่เรียกว่า Meralgia paraesthetica (กรีก: mêros = ต้นขา, algos = ปวด, paraesthetica = ความรู้สึกไม่สบายและเจ็บปวดบางครั้ง) เป็นกลุ่มอาการเส้นประสาทตีบของเส้นประสาท cutaneus femoris lateralis เส้นประสาทนี้ไหลผ่านเอ็นขาหนีบและส่งความรู้สึกสัมผัสจากด้านนอกของต้นขาไปยังไขสันหลัง … กลุ่มอาการ Bernhardt-Roth