โภชนาการสำหรับความดันโลหิตสูง

สรุป 1. ลดน้ำหนักเกิน. แนวคิดทางโภชนาการระยะยาวด้วยการรับประทานอาหารแบบผสมผสานระหว่าง 1000 ถึง 1500 กิโลแคลอรีต่อวัน 2. ลดปริมาณเกลือของอาหาร ในระยะยาว ลดการบริโภคเกลือลงเหลือ < 6g (โซเดียม 2400 มก.) 3. ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เหลือน้อยกว่า 20 กรัมต่อวัน 4. พลังงานเพียง 30% … โภชนาการสำหรับความดันโลหิตสูง