ความดันเลือดต่ำในระหว่างตั้งครรภ์

คำจำกัดความ ความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์เกิดขึ้นในประมาณ 10% ของการตั้งครรภ์ เนื่องจากคำแนะนำการรักษาในการตั้งครรภ์โดยทั่วไปแตกต่างจากคำแนะนำมาตรฐาน จึงมีความแตกต่างที่สำคัญในการรักษาความดันโลหิตสูงระหว่างการรักษาภายนอกและระหว่างตั้งครรภ์ ในการบำบัดต้องจำไว้ว่าไม่ใช่แค่คนคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรักษา แต่ ... ความดันเลือดต่ำในระหว่างตั้งครรภ์

ความดันโลหิตสูงเป็นอันตรายต่อลูกน้อยหรือไม่? | ความดันโลหิตต่ำในระหว่างตั้งครรภ์

ความดันโลหิตสูงเป็นอันตรายต่อลูกของฉันหรือไม่? ความดันโลหิตสูงในครรภ์บริสุทธิ์มักไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ความเสี่ยงสำหรับเด็กเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและภาวะครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง กลไกที่แน่นอนไม่ชัดเจน แต่มีการรบกวนในการไหลเวียนของเลือดไปยังรก นี้สามารถนำไปสู่รกที่กว้างขวาง ... ความดันโลหิตสูงเป็นอันตรายต่อลูกน้อยหรือไม่? | ความดันโลหิตต่ำในระหว่างตั้งครรภ์