อาการของ endometriosis

คำพ้องความหมายในวงกว้าง Adenomyosis uteri, อาการ endometriosis ภายในและภายนอก การพัฒนาของอาการ endometriosis นั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุหนึ่งประการ เนื่องจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบมีโครงสร้างและหน้าที่คล้ายคลึงกันกับเยื่อบุโพรงมดลูกหรือประกอบด้วยบริเวณดังกล่าว จึงอาจมีวัฏจักรประจำเดือนเช่นเดียวกับมดลูก นี้ … อาการของ endometriosis