การบำบัดด้วยกะโหลกศีรษะ

คำพ้องความหมาย Latin Cranium = กะโหลกศีรษะและ Os sacrum = sacrum: การบำบัดด้วย cranio-sacral = "การบำบัดด้วย cranio-sacral"; การบำบัดด้วย craniosacral หรือ craniosacral osteopathy บทนำ การบำบัดด้วย craniosacral (cranio-sacral therapy) เป็นรูปแบบการรักษาที่อ่อนโยนและด้วยมือ (ดำเนินการด้วยมือ) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของการรักษากระดูก เป็นวิธีการรักษาทางเลือกในการบรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ … การบำบัดด้วยกะโหลกศีรษะ