การบำบัดโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเรื้อรัง

1. การใช้ความร้อน การบำบัดโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเรื้อรังด้วยสื่อความร้อนต่างๆ (เทอร์โมเทอราพี) ทำหน้าที่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตจึงทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้น ความร้อนทำให้การไหลเวียนโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจในเนื้อเยื่ออ่อนที่รับการรักษาโดยมีความลึกในการแทรกซึมที่จำกัดประมาณ 3 ซม. กิจกรรมการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้น ... การบำบัดโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเรื้อรัง