ระยะเวลาของไข้ต่อมหวีด

บทนำ ไข้ต่อมของไฟเฟอร์หรือเชื้อโมโนนิวคลีโอสิสที่ติดเชื้อ – ตามที่ถูกเรียกทางการแพทย์ว่าถูกต้อง – เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส Epstein-Barr ที่เรียกว่า เมื่อเทียบกับโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ ไข้ต่อมไฟเฟอร์เป็นเรื่องที่ยาวนาน เช่นเคย ระยะเวลาของการเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย สภาวะสุขภาพ และอื่นๆ ... ระยะเวลาของไข้ต่อมหวีด

ระยะเวลาลาป่วย | ระยะเวลาของไข้ต่อมหวีด

ระยะเวลาลาป่วย ระยะเวลาที่ผู้ป่วยลาป่วยขึ้นอยู่กับแพทย์ที่รักษาและความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ไข้ต่อมของไฟเฟอร์ไม่ได้ทำให้เกิดความพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์จนทำให้รู้สึกว่าร่างกายไม่สามารถทำงานได้ แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะรู้สึกกระสับกระส่ายที่คงอยู่นาน ... ระยะเวลาลาป่วย | ระยะเวลาของไข้ต่อมหวีด

ระยะเวลากับทารก | ระยะเวลาของไข้ต่อมหวีด

ระยะเวลากับทารก ในทารกและทารก ไข้ต่อมไฟเฟอร์มักไม่คงอยู่นานเท่าในผู้ป่วยสูงอายุ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างจากโรคไวรัส "ปกติ" อื่นๆ นั้นเป็นเรื่องยากมากในวัยนี้ เนื่องจากอาการของโรคแทบไม่ต่างกัน จากมุมมองทางการแพทย์ที่ดี มันจึงเป็นเรื่องยากมาก … ระยะเวลากับทารก | ระยะเวลาของไข้ต่อมหวีด

ไข้ต่อมเรื้อรัง

คำจำกัดความ – ไข้ต่อมเรื้อรังคืออะไร? ไข้ต่อมไฟฟ์เฟอร์ที่มีอาการเรื้อรังตามชื่อคือรูปแบบเรื้อรังของไข้ต่อมไฟเฟอร์แบบเฉียบพลัน "โมโนนิวคลีโอสิสที่ติดเชื้อ" มันถูกกำหนดให้เป็นอาการแม้หลังจาก 3 เดือนหลังจากติดเชื้อไวรัส Ebstein Barr เป็นโรคที่หายากและก้าวหน้าที่เริ่มต้น ... ไข้ต่อมเรื้อรัง

อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง | ไข้ต่อมเรื้อรัง

กลุ่มอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง กลุ่มอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังเป็นภาพทางคลินิกที่ซับซ้อน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือความเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงและยังอธิบายไม่ได้ด้วยสาเหตุจากสารอินทรีย์ มักเกี่ยวข้องกับไข้ต่อมไฟเฟอร์ ในการเจ็บป่วยตามอาการที่มีไข้ต่อมของไฟเฟอร์ ความอ่อนแอทางร่างกายที่เด่นชัดและเมื่อยล้ามักเป็น … อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง | ไข้ต่อมเรื้อรัง

ไข้ต่อมหวีดและกีฬา

บทนำ หากมีไข้จากต่อม จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับกีฬา บ่อยครั้งที่ร่างกายอยู่ในสภาพที่อ่อนแอระหว่างโรคนี้ การออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบของกีฬาจะทำให้ร่างกายมีความเครียดมากขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงได้ อาการ มักจะมีอาการแรกๆ เกี่ยวกับ … ไข้ต่อมหวีดและกีฬา

ลูกของฉันสามารถเล่นกีฬาได้หรือไม่? | ไข้ต่อมหวีดและกีฬา

ลูกของฉันสามารถเล่นกีฬาได้หรือไม่? เช่นเดียวกับเด็กและผู้ใหญ่ พวกเขาไม่ควรเล่นกีฬา แต่ควรพักผ่อนแทน สิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่าไม่ควรยกของหนัก คุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับเด็ก ๆ โดยเฉพาะ เพราะเด็กเล็กมักมีความอยากที่จะเคลื่อนไหวสูงมาก … ลูกของฉันสามารถเล่นกีฬาได้หรือไม่? | ไข้ต่อมหวีดและกีฬา

เมื่อใดที่ได้รับอนุญาตให้เล่นกีฬาสำหรับโรคเรื้อรัง? | ไข้ต่อมหวีดและกีฬา

เมื่อใดที่ได้รับอนุญาตให้เล่นกีฬาสำหรับโรคเรื้อรัง? ในบางกรณีที่พบไม่บ่อย ไข้ต่อมของไฟเฟอร์อาจกลายเป็นเรื้อรัง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีอาการเหนื่อยล้าและมีไข้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ในกรณีที่มีไข้ ไม่ควรเล่นกีฬา เนื่องจากโรคนี้กำลังต่อสู้กับโรคร้ายแรงและร่างกายต้องการพลังงาน NS … เมื่อใดที่ได้รับอนุญาตให้เล่นกีฬาสำหรับโรคเรื้อรัง? | ไข้ต่อมหวีดและกีฬา

หลักสูตรของไข้ต่อมผิวปาก

บทนำ ไข้ต่อมของไฟเฟอร์เกิดจากไวรัส Epstein Barr นี่คือไวรัสเริมของมนุษย์และติดต่อได้ง่ายมาก คุณสามารถติดเชื้อได้จากการจูบหรือแบ่งปันอาหาร หลักสูตรของโรคแตกต่างกันมาก สิ่งนี้แสดงให้เห็นโดยข้อเท็จจริงที่ว่าในเยอรมนี เมื่ออายุ 40 ปี เกือบทุกคนถือ ... หลักสูตรของไข้ต่อมผิวปาก

ระยะเวลาจะสั้นลงได้อย่างไร? | หลักสูตรของไข้ต่อมผิวปาก

จะทำให้ระยะเวลาสั้นลงได้อย่างไร? ไข้ต่อมไฟเฟอร์ไม่สามารถรักษาตามสาเหตุได้ กล่าวคือ ตัวสาเหตุเองไม่สามารถรักษาได้ อย่างไรก็ตาม สามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการและย่นระยะเวลาให้สั้นลงได้ ตามกฎทั่วไปควรสังเกตการพักร่างกายและการพักผ่อนบนเตียง ไม่เพียงเพราะการพักผ่อนสนับสนุนการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายเท่านั้น … ระยะเวลาจะสั้นลงได้อย่างไร? | หลักสูตรของไข้ต่อมผิวปาก

มีผลร้ายแรงด้วยหรือไม่? | หลักสูตรของไข้ต่อมผิวปาก

ยังมีผลร้ายแรงหรือไม่? การพยากรณ์โรคของไข้ต่อมไฟฟ์เฟอร์โดยทั่วไปจะดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณคิดว่าเมื่ออายุ 40 เกือบทุกคนติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต อาการเกือบทั้งหมดจะหายภายใน 3 เดือน รวมทั้งอาการทางระบบประสาทส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ภาวะแทรกซ้อนของ… มีผลร้ายแรงด้วยหรือไม่? | หลักสูตรของไข้ต่อมผิวปาก

นี่คืออาการของไข้ต่อมฟีเฟอร์

บทนำ ไข้ต่อมของไฟเฟอร์มีลักษณะค่อนข้างคงที่และเป็นที่รู้จัก ซึ่งมักเกิดขึ้นกับการติดเชื้อครั้งแรกทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม โรคนี้ยังคงไม่เด่นชัดมาเป็นเวลานาน เนื่องจากไม่แตกต่างจากภาพรวมของโรคไวรัสและแบคทีเรียอื่นๆ ในกรณีส่วนใหญ่หลักสูตรชั่วคราวและอาการทั่วไปรวมกัน ... นี่คืออาการของไข้ต่อมฟีเฟอร์