ลูกหนูม้วน

กล้ามเนื้อต้นแขนที่พัฒนามาอย่างดีนับเป็นตัวบ่งชี้สมรรถภาพทางกาย ดังนั้นผู้ชายจึงมักใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคฟิตเนส เมื่อเทียบกับการกด triceps ลูกหนู curl จะฝึกส่วนหน้าของต้นแขน Biceps curl เป็นวิธีการฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนที่คลาสสิกที่สุด (M. … ลูกหนูม้วน

Triceps ผลัก

การฝึกกล้ามเนื้อของเครื่องยืดแขนส่วนบนแบบสามหัว (triceps brachii) มักถูกบดบังด้วยการฝึกกล้ามไบเซปในการฝึกความแข็งแรง แม้ว่าในกีฬาส่วนใหญ่ กล้ามเนื้อไขว้ที่พัฒนาขึ้นมาอย่างดีจะมีประโยชน์มากกว่า โดยเฉพาะในกีฬาที่ต้องเร่งต้นแขนให้เร็วที่สุด (บอลซอส ชกมวย ขว้างปา ฯลฯ ) … Triceps ผลัก