Bench กดดัมเบลล์

Bench press กับดัมเบลล์เป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับ barbell bench press แบบคลาสสิก การทำงานของแขนแยกทำให้กล้ามเนื้อหน้าอกตึงเท่ากัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการฝึกกับดัมเบลล์ต้องมีการประสานงานในระดับหนึ่ง แบบฝึกหัดนี้จึงไม่เหมาะสำหรับ … Bench กดดัมเบลล์