การอักเสบเรื้อรังของกระดูกเชิงกรานไต

คำพ้องความหมาย ทางการแพทย์: pyelonephritis Upper UTI (การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ), pyonephrosis, urosepsis คำจำกัดความ การอักเสบของกระดูกเชิงกรานของไต (pyelonephritis) เป็นสิ่งของคั่นระหว่างหน้า (เช่นระหว่างเนื้อเยื่อของไตที่เกิดขึ้นจริง), แบคทีเรีย, การอักเสบที่ทำลายเนื้อเยื่อ (ทำลาย) ของไตและ ระบบกระดูกเชิงกรานของไต การอักเสบของกระดูกเชิงกรานของไตอาจเกิดขึ้นได้ข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของ… การอักเสบเรื้อรังของกระดูกเชิงกรานไต