ห้ามเลือด

ผลกระทบ

ห้ามเลือด: ห้ามเลือด

ตัวชี้วัด

เลือดออกจากสาเหตุต่างๆเช่นเลือดกำเดาไหล

ตัวแทน

hemostyptics สมุนไพร:

อื่น ๆ :

  • อีแทมไซเลต