การสอบ J2: ระยะเวลา ขั้นตอน และความสำคัญ

การสอบ J2 คืออะไร?

การตรวจ J2 จะดำเนินการเมื่ออายุ 16 ถึง 17 ปี รวมถึงการตรวจร่างกายทั่วไป แต่ยังมีการให้คำปรึกษาโดยละเอียดด้วย วัยรุ่นบางคนรู้สึกสบายใจกว่าที่จะพูดคุยกับแพทย์ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องพาพ่อแม่ไปพบแพทย์ตามนัด เนื่องจากเป็นการตรวจเชิงป้องกันเพิ่มเติม บริษัทประกันสุขภาพบางแห่งอาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตรวจ J2

การสอบ J2: ขั้นตอน

ขั้นแรก แพทย์จะตรวจสุขภาพโดยทั่วไปของวัยรุ่น โดยวัดส่วนสูงและน้ำหนัก ฟังหัวใจและปอด และคลำผนังช่องท้อง เช่นเดียวกับการตรวจสุขภาพวัยรุ่นครั้งแรก ก็มีการตรวจการได้ยินและสายตา การวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจความบกพร่องในการทรงตัวและตำแหน่งที่เท้าผิดปกติ ส่วนสำคัญของการสอบ J2 คือการให้คำปรึกษาเชิงลึกในหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษในวัยนี้:

  • โภชนาการ การออกกำลังกาย และการป้องกันโรคเบาหวาน
  • ครอบครัวและแวดวงเพื่อน
  • เพศและวัยแรกรุ่น
  • การเลือกอาชีพ

การสอบ J2 มีความสำคัญอย่างไร?

การสอบ J2 เปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้รับคำแนะนำและตรวจร่างกายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การปรึกษาหารือกับแพทย์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งและสามารถให้คำตอบแก่คำถามสำคัญรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยแก่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนสำคัญต่อความเป็นอิสระของพวกเขา

หากการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ที่แม่นยำยิ่งขึ้นยืนยันการแพ้ แพทย์จะแจ้งให้วัยรุ่นทราบถึงข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้เมื่อเลือกอาชีพในระหว่างการตรวจ J2