การถอนยา--การผ่าตัด

การให้ยาก่อนการผ่าตัด

ยาบางชนิดที่ผู้ป่วยรับประทานเป็นประจำจะต้องหยุดก่อนการผ่าตัดตามแผน และอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนด้วยยาอื่นๆ บางชนิดสามารถรับประทานได้ก่อนการผ่าตัดไม่นาน ในขณะที่บางชนิดต้องหยุดยาล่วงหน้าหลายสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือดและยาบางชนิดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

หากคุณใช้ยาเป็นประจำ ให้ปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์ที่เข้ารับการรักษาและศัลยแพทย์ของคุณ อย่าหยุดรับประทานยาด้วยตัวเอง!