เมลาโทนิน: ปฏิกิริยา

เพราะ เมลาโทนิ ถูกเผาผลาญโดย CYP1A เป็นหลัก เอนไซม์มันอาจโต้ตอบกับ ยาเสพติด ที่เผาผลาญโดยหรือยับยั้ง CYP1A

CYP1A inhibitors ได้แก่ เอสโตรเจน ในรูปแบบของ การคุมกำเนิด และ ฮอร์โมนทดแทน (HER) หรือ ยากล่อมประสาท ฟลูโวซามีน. การใช้ไฟล์ เมลาโทนิ ด้วยสารยับยั้ง CYP1A ส่งผลให้เมลาโทนินส่วนเกิน นิโคติน ในทางกลับกันการละเมิดจะลดลง เมลาโทนิ ระดับ