ไนอาซิน (วิตามินบี 3): กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงสำหรับการขาดนิโคติน ได้แก่ บุคคลที่: