OP | อาการของ dysplasia สะโพกในวัยเด็ก

OP

ข้อบ่งชี้สำหรับการแทรกแซงการผ่าตัดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ dysplasia สะโพก และ ความเจ็บปวด ของเด็ก แนวทางการรักษาแบบอนุรักษ์นิยมเป็นที่ต้องการมากขึ้นและเป็นวิธีแรกที่หมดไป หากมีการสึกหรออย่างรุนแรงในสะโพกสามารถใส่ endoprosthesis ทั้งหมดเข้าไปในข้อต่อได้โดยการผ่าตัด พบได้บ่อยในผู้ใหญ่มากกว่าทารกและเด็ก