Patellar Tip Syndrome - การออกกำลังกาย 2

การยืด การออกกำลังกาย: สำหรับการยืดจากด้านหน้า ต้นขายืนหนึ่ง ขา และจับเท้าฟรีที่ ข้อเท้า ข้อต่อ ดึงมันไปทางบั้นท้ายให้ลำตัวส่วนบนตั้งตรงแล้วดันสะโพกไปข้างหน้า ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้ 10 วินาทีแล้วทำซ้ำในแต่ละด้าน ทำแบบฝึกหัดต่อไป