ผู้ป่วยที่สนับสนุน

ความช่วยเหลือแบบไม่เป็นทางการ

งานของผู้สนับสนุนผู้ป่วยมีหลายด้าน:

  • เช่น ได้รับคำชมและคำร้องเรียนจากคนไข้
  • ตอบคำถาม (เช่น เกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย) และ
  • พยายามไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมื่อเกิดปัญหา
  • ผู้ป่วยยังสามารถให้คำแนะนำและข้อเสนอในการปรับปรุงแก่ผู้สนับสนุนผู้ป่วยได้ ผู้สนับสนุนผู้ป่วยจะส่งต่อไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง

ความลับ

การเข้าถึง