การสนับสนุนทางสรีรวิทยา

“ การรองรับทางสรีระ” ยืนประมาณ. หน้ากำแพง 0.5 ม. ตอนนี้พยุงตัวเองพิงกำแพงราวกับว่าคุณกำลังวิดพื้น

หัวไหล่หดตัวและกล้ามเนื้อตึงขึ้น มืออยู่ที่ หัว ความสูงและข้อศอกชี้ออกไปด้านนอก ดำรงตำแหน่งนี้เป็นเวลา 10 วินาที

นอกจากนี้คุณยังสามารถเคลื่อนไหวแบบโยกเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นเพิ่มเติม ทำซ้ำ 3 ครั้ง กลับไปที่บทความ