ไพริดอกซิ (วิตามินบี 6): กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงต่อการขาด pyridoxine ได้แก่ บุคคลที่:

  • ค่าดัชนีมวลกาย (ดัชนีมวลกาย) - <18.5 ซึ่งหมายถึง ความหนักน้อย.
  • อายุ> = 65 ปี
  • หญิงที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร
  • โรคไต (เรื้อรัง การฟอกเลือด, uremia เรื้อรัง, ภาวะไต).
  • การใช้ยาเช่น hydralazine tuberculostica บางชนิดที่มี hydrazide ฟีนิโทอิน, ดีเพนิซิลลามีน, แอล - โดปา.
  • การดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดเรื้อรัง
  • การขาดสารอาหารหรือภาวะทุพโภชนาการ

หมายเหตุเกี่ยวกับสถานะของอุปทาน (การสำรวจโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 2008 XNUMX)

12% ของผู้ชายและ 13% ของผู้หญิงไม่ถึงปริมาณที่แนะนำต่อวัน