รากกุหลาบ (Rhodiola Rosea): การบริโภค

ในสหภาพยุโรป Rhodiola rosea ส่วนใหญ่ใช้เป็นสารสกัดจากรากในอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร.