Rotator Cuff Rapture - แบบฝึกหัด 4

พื้นที่ Theraband จับด้วยมือข้างเดียวที่สะโพกหรือยึดด้วยเท้าข้างหนึ่งบนพื้น ปลายอีกข้างหนึ่งจับด้วยมืออีกข้าง จากสะโพกด้านหน้าขวาแขนจะยืดออกอย่างหลวม ๆ (เช่นดันไม่เต็มที่) แล้วขยับขึ้นและออกเหนือ หัวราวกับว่ากำลังเอื้อมไปหาอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือหัว

ในตำแหน่งสุดท้ายการเคลื่อนไหวจะจัดขึ้นสั้น ๆ แล้วปล่อยออกช้าๆ ทำ 2 รอบโดยทำซ้ำ 15 ครั้งในแต่ละครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป