Rotator Cuff Rupture - การออกกำลังกาย 1

การหมุนไหล่ด้านนอก: แขนยึดกับลำตัวข้อศอกงอ 90 °และวางตัวชิดกับ หน้าอก. ให้คงที่ตลอดการออกกำลังกายทั้งหมด ปลายแขนถูกหมุนออกไปด้านหลังและข้างหลังทำให้สะบักหดตัว

ในระหว่างการออกกำลังกายสิ่งสำคัญคือข้อศอกยังคงอยู่บนร่างกาย ทำ 2 รอบโดยทำซ้ำ 15 ครั้งในแต่ละครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป