Rotator Cuff Rupture - การออกกำลังกาย 2

การหมุนไหล่ด้านนอกงอล่วงหน้า: จากการงอเข่าโดยที่ลำตัวส่วนบนเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อยแขนจะถูกนำไปที่ระดับความสูงของไหล่และข้อศอกงอ 90 ° จากตำแหน่งนี้แขนท่อนล่างสามารถหมุนขึ้นและถอยหลังได้ในขณะที่ ต้นแขน ยังคงนิ่งอยู่ในอากาศ ทำ 2 รอบโดยทำซ้ำ 15 ครั้งในแต่ละครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป