Rotator Cuff Rupture - การออกกำลังกาย 5

การหมุนภายนอก ด้วยการตรึง: Theraband วางไว้รอบมือจับประตู ฯลฯ และถือไว้ในมือ ต้นแขนซึ่งกำลังฝึกไหล่ของเขาอยู่กับร่างกายส่วนบนและงอ 90 °ที่ข้อศอก

หมุนตามแรงดึงของ Theraband ตอนนี้ควบคุมออกไปข้างหน้า / ข้างหลัง ทำ 2 รอบโดยทำซ้ำ 15 ครั้งในแต่ละครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป