Rotator Cuff Rupture - การออกกำลังกาย 7

ผีเสื้อ- ย้อนกลับ: แก้ไขไฟล์ Theraband ที่มือจับประตูและจับปลายทั้งสองข้างด้วยมือข้างเดียว ยืนโดยให้สะโพกกว้างและคุกเข่าเล็กน้อย ตอนนี้ดึงไฟล์ Theraband โดยเหยียดแขนออกให้สูงระดับไหล่ทั้งสองข้างไปข้างหลังพร้อมกันเพื่อให้หัวไหล่สัมผัสกัน

คุณยังสามารถคว้าไฟล์ Theraband ด้านหน้าลำตัวของคุณที่ปลายทั้งสองข้างแทนที่จะยึดไว้ที่มือจับประตู ทำ 2 รอบโดยทำซ้ำ 15 ครั้งในแต่ละครั้ง กลับไปที่บทความ ข้อมือ Rotator การออกกำลังกาย.