ป้องกันการพายเรือ

"การโยกย้าย งอมากกว่า” ยืนโดยงอเข่าเล็กน้อยสะโพกกว้าง ก้มตัวไปข้างหน้าโดยให้ลำตัวส่วนบนเหยียดตรงและปล่อยให้แขนของคุณกางออก ตอนนี้ดึงข้อศอกของคุณกลับให้แน่นเพื่อให้มือของคุณมาถึงคุณ หน้าอก.

คุณสามารถทำแบบฝึกหัดนี้ด้วยการยกน้ำหนักในมือของคุณ สิ่งสำคัญคือหลังยังคงตรงในขณะที่ดึงข้อศอกไปข้างหลัง การจ้องมองจะชี้ลงในแนวทแยงมุมอย่างต่อเนื่อง ทำซ้ำ 2 ชุด ๆ ละ 15 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป