พายเรือขณะยืน

"การโยกย้าย ยืนขึ้น” ยืนโดยงอเข่าเล็กน้อยสะโพกกว้าง ยืดร่างกายส่วนบนของคุณให้ตรงโดยชี้ กระดูกสันอก ขึ้นและดึงสะบักไปข้างหลัง / ลง แขนทั้งสองข้างเหยียดไปข้างหน้าในระดับไหล่

ตอนนี้ดึงข้อศอกของคุณกลับมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่ระดับไหล่ มือยังคงชี้ไปข้างหน้า ตอนนี้หัวไหล่แนบชิดกัน

ลองนึกภาพว่าคุณจะใช้ดินสอระหว่างหัวไหล่ ทำการเคลื่อนไหวนี้ 2 ครั้งกับ 15 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป