Sacrum: โครงสร้างและหน้าที่

ศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?

sacrum (Os sacrum) เป็นส่วนสุดท้ายของกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยกระดูกสันหลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าที่หลอมรวมกันและกระดูกซี่โครงที่เหลืออยู่ ซึ่งรวมกันเป็นกระดูกขนาดใหญ่ แข็งแรง และแข็ง มีลักษณะเป็นลิ่ม โดยด้านบนกว้างและหนา และด้านล่างจะแคบและบาง sacrum โค้งไปด้านหลัง (sacral kyphosis)

พื้นผิวด้านหน้าของ sacrum

พื้นผิวด้านหลังของ sacrum

ด้านนูนที่หยาบและโค้งออกไปด้านนอกของ os sacrum หันไปทางด้านหลัง มีสันตามยาวห้าสัน: อันตรงกลางเป็นหลุมเป็นบ่อและแสดงถึงซากของกระบวนการ spinous ของกระดูกสันหลังศักดิ์สิทธิ์ ขนานไปกับสิ่งนี้ ขาหนีบข้างหนึ่งวิ่งไปทางขวาและซ้าย ซึ่งเกิดจากการหลอมรวมของกระบวนการข้อต่อ

ปลายล่างของลิ่มศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อกับกระดูกก้นกบซึ่งอยู่ติดกันด้านล่างด้วยแผ่นดิสก์ระหว่างกระดูกสันหลัง

ข้อต่อ Sacroiliac และแหวนอุ้งเชิงกราน

os sacrum เชื่อมต่อกันทางด้านขวาและด้านซ้ายของเชิงกรานตามลำดับ ข้อต่อทั้งสองนี้เรียกว่าข้อต่อไคโรแพรคติก (ISG, ข้อต่อไคโรแพรคติก) พวกมันจะคงตัวด้วยเอ็นที่ตึงจึงเคลื่อนไหวได้น้อย ในตอนนี้ ISG ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลย

sacrum มีหน้าที่อะไร?

sacrum เชื่อมต่อกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพก โดยถ่ายเทภาระของลำตัวไปยังต้นขา

ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหน?

sacrum อยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกรานระหว่างกระดูกสันหลังส่วนเอวและกระดูกก้นกบ

sacrum อาจทำให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้าง?

ใน sacrum acutum (S. arcuatum) sacrum จะโค้งงอในส่วนล่างที่สามซึ่งเกือบจะตั้งฉากกับกระดูกสันหลังส่วนเอว

สิ่งที่เรียกว่า spondylarthritides (spondyloarthropathies) เป็นโรคไขข้อเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของกระดูกสันหลังและข้อต่อไคโรแพรคติกเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นโรค Bekhterev (ankylosing spondylitis)