Sensomotoric Insoles: จำเป็นเมื่อใด?

กายอุปกรณ์ฝ่าเท้าแบบเซ็นเซอร์ทำงานอย่างไร

คุณสมบัติพิเศษของพื้นรองเท้าด้านในแบบเซ็นเซอร์แบบนุ่มคือแผ่นกดทับ ซึ่งเป็นช่องยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่าแผ่นอิเล็กโทรด พวกมันฝังอยู่ในพื้นรองเท้าและกระตุ้นเซลล์รับความรู้สึก (ตัวรับ) ที่รับผิดชอบการรับรู้เชิงลึกของร่างกายอย่างถาวร สมองใช้สิ่งเร้าที่ส่งมาจากเซลล์ประสาทเหล่านี้เพื่อกำหนดตำแหน่งของร่างกายในอวกาศ

นอกจากนี้ พื้นรองเท้าด้านในแบบเซ็นเซอร์ยังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความตึงเครียดในเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อเท้าอีกด้วย สิ่งนี้จะเปลี่ยนการรับรู้เชิงลึก เมื่อสมองประมวลผลข้อมูลใหม่นี้ กล้ามเนื้อเท้าจะตอบสนองตามนั้น ท้ายที่สุดแล้ว พื้นรองเท้าแบบเซ็นเซอร์ช่วยส่งเสริมท่าทางที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและตะคริว

พื้นรองเท้าชั้นใน Sensorimotor: ประสบการณ์