ไหล่ Adduction

"ไหล่ การอุปมา"นั่งหรือยืนข้างโต๊ะแล้ววางของ ปลายแขน กับมัน ไหล่จะไม่ถูกดึงขึ้น ร่างกายส่วนบนของคุณตั้งตรงไหล่จะถูกดึงลงไปข้างหลัง

กดของคุณ ปลายแขน ลงในแผ่นอย่างแน่นหนาและยึดความตึงไว้ประมาณ 5-10 วินาที คุณจะรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อใต้รักแร้ของคุณ ทำซ้ำ 5 ครั้งนี้ ทำแบบฝึกหัดต่อไป