วงกลมไหล่และคอ

"ไหล่- คอ วงกลม” ปล่อยให้แขนของคุณแขวนไว้ข้างลำตัว ดึงไหล่ของคุณไปข้างหน้า - ขึ้นแล้ววนไปข้างหลัง - ลงอย่างราบรื่น มองไปข้างหน้าและรักษาร่างกายส่วนบนของคุณให้ตรง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไหล่ถูกดึงกลับ - ลง กระดูกสันอก ยืดตัวขึ้น วนไหล่ไปข้างหลัง 15 ครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องวนไหล่ขนานกัน แต่ยังสามารถทำงานชดเชยได้ ทำแบบฝึกหัดต่อไป