ซิลิคอน: การโต้ตอบ

ปฏิกิริยาของซิลิกอนกับสารอาหารรองอื่น ๆ (สารสำคัญ):

อลูมิเนียม

เพิ่มการขับออกทางไตของ อลูมิเนียม ถูกสังเกตหลังจากสูง ซิลิคอน การหดตัว

เส้นใยอาหาร

นอกเหนือจากอายุเพศและกิจกรรมของต่อมไร้ท่อแล้ว เส้นใยอาหาร เนื้อหาก็มีความสำคัญเช่นกัน ซิลิคอน การดูดซึม. ปกติ ซิลิคอน การดูดซึม มีเพียงประมาณ 4% เท่านั้น ซิลิกอนส่วนใหญ่ดูดซึมใน อาหาร จะถูกขับออกมาโดยไม่ได้ใช้ในอุจจาระ